White House BrideWhitehouse, NJ
667 US 22EWhitehouse, NJ 08889(908) 526-3134